Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
Klientów przez Sklep Internetowy Simbad-Outlet prowadzony pod adresem
https://simbad-outlet.pl przez Serwis SimBad Paweł Truszkowski. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest Serwis SimBad Paweł Truszkowski, NIP: 7582243022 REGON: 141691443. (zwaną dalej „Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez Serwis SimBad Paweł Truszkowski za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO.
4. Sklep SimBad-Outlet informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie
w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą
dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych,
ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy SimBad-Outlet dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas
korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.
bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych
jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


W Sklepie Internetowym SimBad-Outlet dane osobowe zbierane są w następujących
przypadkach:
1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z
rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i
nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku
Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu
Internetowego.
3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda
Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.


§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH


Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez
Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z
usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa,
w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu
przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie
Sklepu Internetowego),
c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

e) dostawcy usług dotyczących rozwiązań informatycznych, technicznych, organizacyjnych (w szczególności firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych, wysyłki Newslettera)

f) dostawcy pozostałych usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Serwisu Internetowego oraz świadczeniu Usług. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie Administratora albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.  

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH


Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń
reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez
Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

§ 5 PROFILOWANIE


1. Sklep Internetowy SimBad-Outlet może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić
czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty
preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do
preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą
odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich
sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg
uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna
art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w
tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa_sklepu] przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa
prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


§ 7 PLIKI COOKIES


1) Sklep Internetowy SimBad-Outlet używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w
szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w
Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla
pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą
zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)
Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
(czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom
kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.
usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych
wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie 

i) Ceneo.pl sp. z o.o. – spółka z siedzibą w Poznaniu

j) Trustisto Sp. z o.o., z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa
6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies
do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego
opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania
o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy
kierować na adres sklep@simbad-outlet.pl.
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 15.02.2022r.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl